• Email: contact@anps.ro
 • Tel: + 0749303119
 •  FB

Program detaliat

Toate evenimentele vor avea loc la Universitatea din Oradea (UO)

 

Vineri, 3 noiembrie 2017

08:30– 10:00   Primirea participanţilor (Hol Aula Magna UO)

10:00 – 11:00  Deschiderea festivă (Aula Magna UO)

11:00 – 11:30  Pauză de cafea (Hol Aula Magna UO)

11:30 – 14:00  Sesiune plenară 1 (Aula Magna UO)

Moderatori:    Prof. univ.dr. Elena Bonchiș; Conf. univ. dr. Daniela Roman

 • Prof. univ. dr. Emerit Laurențiu Șoitu - Sentimentul apartenenței la familie, neam, biserică
 • Conf. univ. dr. Vasile Timiș - Identitate, educație, religie și cultură în Europa secolului XXI
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre - Generația digitală: reconsiderarea paradigmei psiho-educaționale
 • Prof. univ. dr. Elena Bonchiș - Perspective de abordare a răbdării
 • Prof. univ. dr. Anca Dobrean, Costina Ruxandra Păsărelu - Eficiența unui program REBT de prevenție universală pentru adolescenți livrat în școală prin intermediul animațiilor video
 • Conf. univ. dr. Elena Anghel Stănilă - Parentingul, apanajul psihologului educațional!
 • Prezentare picturi Luana Stefu

14:00 – 15:30  Pauză de masă

15:30 – 17:30  Sesiune plenară 2 (Biblioteca UO)

Moderatori:    Prof. univ. dr. Florica Orțan; Conf. univ.dr. Delia Bîrle

 • Prof. univ. dr. Florin Alina Sava - Ideologia profesorilor de control al elevilor. O perspectivă cognitiv-comportamentală
 • Conf. univ. dr. Thea Ionescu - Ancorarea cogniţiei - o şansă pentru modificarea reală a educaţiei
 • Dr. Agnes Jordanidisz - Dezvoltarea unităților de învățare prin terapia educațională NILD
 • Conf. univ. dr. Karla Melinda Barth - Profesorul pentru școala incluzivă: realitate sau provocare?
 • Prof. univ. dr. Florica Orțan - Drepturile și nevoile copilului. Provocări adresate familiei și școlii

17:30 – 18:00  Pauză de cafea

18:00 – 20:00  Prezentarea lucrărilor pe secțiuni (Biblioteca UO)

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Elena Anghel Stănilă - Parenting timpuriu – strategii, metode și tehnici experiențiale de lucru (Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Krisztina Bernath, Asist. univ. dr. Rita Pásztor, Conf. univ. dr. Claudia Bacter – Cum evaluăm bunăstarea copiilor (dimensiuni și indicatori)? Importanța rezultatelor evaluărilor în stabilirea  măsurilor de protecție pentru copilul aflat în situații de risc (sala PractiPASS)

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Simona Laurian-Fitzgerald, Instructor of Education, PhD, Carlton J. Fitzgerald - Dreptul la opinie al elevilor/ studenţilor: capacitatea de a gândi critic şi independent (sala X014)

20:00 – Cină festivă (Restaurant Ciuperca)

 

 

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017

 

08:30 – 10:30   Prezentarea lucrărilor pe secțiuni (sala PraciPASS, campus 2 UO)

8:30 – 10:30    Workshop Psihoterapeut dr. Agnes Jordanidisz, lect. univ. dr. Anamaria Balla - Developing the executive functions in the NILD Educational Therapy (Sala de Conferințe Biblioteca UO Parter)

08:30 – 10:30  Workshop Psihoterapeut Narcisa Gianina Caranfil - Competențe și modalități educativ-formative implicate în activitatea animatorului socio-educativ (Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

08:30 – 10:30  Workshop Psiholog Radu Bonta - Investigaţia psihologică folosind desenul liber (sala Z1)

10:30 – 11:00  Pauză de cafea - Biblioteca UO

11:00 – 13:00  Lansarea Filialei Oradea/Bihor a Asociaţiei Pedagogilor Creştini-Aula Magna UO

11:00 – 13:00  Workshop Profesor psihopedagog, drd., Nicoleta Adet, Profesor psiholog/logoped Cristina Bleoțiu- Interferențe psihoeducaționale în cadrul triadei necesități educaționale speciale – drepturi – intervenție (sala PractiPASS)

11:00 – 13:00  Workshop Profesor Rosa Drown, psiholog clinician Lavinia Preluca, psiholog educațional Diana Crăciun - Metodologia Nurture: a învăța cum să înveți (Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

11:00 – 13:00  Workshop Psiholog Katalin Balint, conf. univ. dr. habil.Delia Bîrle - Metoda narativa Metamorphoses in terapia copilului (sala Z1, Departamentul de Psihologie, Campus 2)

13:00 – 13:30  Pauză de cafea (Hol Aula Magna UO)

14:00 – 16:00  Workshop Conf. univ. dr. Laura Elena Năstasă - Integrarea emoțiilor în procesul de dezvoltare a membrilor în cadrul familiei – abordare terapeutică de tip experiențial (sala PractiPASS)

14:00 – 16:00  Workshop conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu, conf. univ. dr. Daniela Roman - Polarizarea și alienarea parentală în cadrul procesului de divorț (sala Z1)

 

Programul secțiunilor de prezentare a lucrărilor


Secțiunea 1. Impactul mediilor de dezvoltare a copiilor și adolescenților

 

Vineri, 3 noiembrie, 18:00 – 20:00, Sala de Conferințe Biblioteca UO - parter

Moderatori:    Conf. univ. dr. Marius Drugaș

                        Conf. univ. dr. Monica Secui

                        Prof. univ. dr. habil. Camelia Dindelegan

                        Lect. univ. dr. Rosana Stan

Conf. univ. dr. habil. Bîrle Delia, Conf. univ. dr. Secui Monica, prof. drd. Iosif Curta - Tranziția elevilor din ciclul primar spre ciclul gimnazial - perspectivele elevilor, părinților și cadrelor didactice

Morar Claudia - Implicațiile stilului parental în formarea stimei de sine la preșcolari

Conf. univ. dr. habil. Bîrle Delia, Prof. consilier școlar Lerinț Monica - Relația dintre anxietatea de testare și iraționalitate la adolescenţi

Student drd. Lazăr Adela, prof. univ. dr. habil. Hatos Adrian - Generozitatea și comportamentul prosocial la copiii din gimnaziu

Conf. univ. dr. Marius Drugaș – Din nou despre valențele educaționale ale jocurilor video: opinii ale psihologilor, profesorilor și jucătorilor

Student drd. Caranfil Narcisa Geanina, Conf. univ. dr. Mâță Liliana, lect. univ. dr. Robu Viorel - Angajamentul în activitatea şcolară: dimensiuni conceptuale şi aplicative

Lect. univ. dr. Salloum Mioara, student masterand Salloum Dalia Cătălina - Inadaptarea școlară - semne de alarmă la școală și acasă

Conf. univ. dr. Roman Daniela, Psiholog Lung Diana, Conf. univ. dr. Decsei-Radu Alina - Relația de cuplu funcțională. Dimensiuni și implicații în parenting

Psiholog școlar drd. Drugaș Ioana, Student drd. Chiorean Andrada Corina - Program motivațional „Be WISE! Vote yourself in!”

Psiholog școlar drd. Drugaș Ioana, Profesor drd. Stoica Alexandru - „Catalog foto de conduită și ținută școlară” - strategie de modelare comportamentală a elevilor

Conf. univ. dr. Roman Daniela, Psiholog Szodrai Krisztina, Lect. univ. dr. Coturbaș Lioara - Impactul stilului de parenting asupra preșcolarilor

Lect. univ. dr. Kállay Éva, Lect. univ dr. Stan Rosana - Strategiile de învățare și cunoașterea metacognită ca predictori ai performanței academice într-un eșantion de studenți români

Lect. univ. dr. Cioară Ionel - Virtuţile practicii psihologice

Student drd. Vlașin Ioan - Abordarea sistemică și satisfacerea nevoilor psihologice de bază ale elevilor

Conf. univ. dr. Bran Camelia, Conf. univ. dr. Dughi Tiberiu – Utilizarea mediului online de învățare în orientarea și consilierea vocațională a tinerilor

Prof. drd. Florin Negruțiu - Rolul educației religioase în școala românească

Prof. univ. dr. Emil Dumea: Rolul Bisericii si al Universității în lumea contemporană

 

Secțiunea 2: Repere axiologice in educație: de la integrare la incluziune

Sâmbătă, 4 noiembrie, 8:30 – 10:30, Sala PractiPASS

 Moderatori:    Conf. univ. dr. Karla Melinda Barth

                        Conf. univ. dr. Carmen Bora

Conf. univ. dr. Cristina Maria Florescu

                        Lect. univ. dr. Denisa Ardelean

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa - Familia și provocările societății contemporane

Profesor psihopedagog Pantazi Teodora Angelica - Parent’s evaluation on the effectiveness of theater as psychological development method – a transcultural research in Romania, Italy and Macedonia

Lect. univ. dr. Oprea Ionuț Mihai - Necesitatea orei de religie în învățământul românesc

Lect. univ. asociat drd. Pascariu Constantin Cătălin - Repere religios morale în psihologia pozitivă a copilului

Student drd. Groza Ana Georgeta - Relația mentor - persoană mentorată

Profesor psihopedagog Cloboc Gabriela, Prof. univ. dr. habil. Dindelegan Camelia - Acceptarea copiilor cu CES. Eficiența unui program de intervenție

Profesor drd. Ștefan Ioana - Drepturile și nevoile copilului abordate în cadrul Curriculum-ului la decizia școlii

Lect. univ. dr. Kiss Julien Ferencz, Profesor psihopedagog Kiss Cristina Ramona, Profesor psihopedagog Colesnicov Valeria - Effectiveness of theater as an art – therapy method in the case of children with light intellectual disability

Lect. univ. dr. Ciobanu Nicoleta Ramona – Integrated education vs. Inclusive education

Cioban Smaranda Liana - Munca în viața de zi cu zi a copiilor. Studiu exploratoriu

Profesor Varga Ileana - Integrarea socio-profesională a tinerilor instituționalizați

Lect. univ. dr. Cercel Renata - Strategii didactice de optimizare a activității in cazul elevilor cu dificultăți de învățare

Student drd. Pasc Codruța Mariana - Bunăstarea familiilor  copiilor cu dizabilități

Profesor drd. Lezeu I. Daniela-Crina - Drepturile şi nevoile copiilor cu dizabilităţi

Prof. drd. Florin Negruțiu - Proiectele europene, oportunități de optimizare și diversificare a ofertei educaționale pentru elevii proveniți din grupuri vulnerabile

 

Programul workshop-urilor

Vineri, 3 noiembrie 2017

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Elena Anghel Stănilă - Parenting timpuriu – strategii, metode și tehnici experiențiale de lucru  (Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Krisztina Bernath, Asist. univ. dr. Rita Pásztor, Conf. univ. dr. Claudia Bacter – Cum evaluăm bunăstarea copiilor (dimensiuni și indicatori)? Importanța rezultatelor evaluărilor în stabilirea  măsurilor de protecție pentru copilul aflat în situații de risc (sala PractiPASS)

18:00 – 20:00  Workshop Conf. univ. dr. Simona Laurian-Fitzgerald, Instructor of Education, PhD, Carlton J. Fitzgerald - Dreptul la opinie al elevilor/ studenţilor: capacitatea de a gândi critic şi independent (sala X014)

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017

08:30 – 10:30   Workshop Psihoterapeut dr. Agnes Jordanidisz, lect. univ. dr. Anamaria Balla - Developing the executive functions in the NILD Educational Therapy (Sala de Conferințe Biblioteca UO Parter)

08:30 – 10:30  Workshop Psihoterapeut Narcisa Gianina Caranfil - Competențe și modalități educativ-formative implicate în activitatea animatorului socio-educativ (Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

08:30 – 10:30  Workshop Psiholog Radu Bonta - Investigaţia psihologică folosind desenul liber (sala Z1)

11:00 – 13:00  Workshop Profesor psihopedagog, drd., Nicoleta Adet, Profesor psiholog/logoped Cristina Bleoțiu- Interferențe psihoeducaționale în cadrul triadei necesități educaționale speciale – drepturi – intervenție (sala PractiPASS)

11:00 – 13:00  Workshop Profesor Rosa Drown, psiholog clinician Lavinia Preluca, psiholog educațional Diana Crăciun - Metodologia Nurture: a învăța cum să înveți Sala de seminar, etaj 3, Biblioteca UO)

11:00 – 13:00  Workshop Psiholog Katalin Balint, conf. univ. dr. habil. Delia Bîrle - Metoda narativa Metamorphoses in terapia copilului (sala Z1)

14:00 – 16:00  Workshop Conf. univ. dr. Laura Elena Năstasă - Integrarea emoțiilor în procesul de dezvoltare a membrilor în cadrul familiei – abordare terapeutică de tip experiențial (sala PractiPASS)

14:00 – 16:00  Workshop conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu, conf. univ. dr. Daniela Roman - Polarizarea și alienarea parentală în cadrul procesului de divorț (sala Z1)