• Email: contact@anps.ro
 • Tel: + 0749303119

Curs de analiză statistică

Curs de analiză statistică

Durata

Cursul se desfăşoară pe durata trei zile (total 20 ore). Programul obişnuit este următorul:

 • Vineri, 14-20 (Temele 1, 2 şi 3)
 • Sâmbătă, 09-18 (Temele 4, 5, 6)
 • Duminică, 10-16 (Temele 7 şi 8)

Locaţia

Cursul se poate desfăşura în orice oraş din România, în măsura în care cursanţii pot să aducă laptopurile proprii.

Taxe de participare

Taxa este de 250 lei. Cursanţii primesc handout-urile şi un CD cu exerciţii. Se achită direct la organizatori, jumătate din taxă ca avans pentru rezervarea locului si diferenţa în ziua primului curs.

Numărul cursanţilor

Grupele vor fi formate din cel mult 20 de persoane, în ordinea înscrierii. Cursul va fi reluat dacă există doritori.

Contact

Informaţii suplimentare se pot obţine la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon 0749.30.31.19.

Resurse

Cursul se bazează în mare parte pe cartea "Analiza statistică pas cu pas. Ghid de cercetare în domeniul socio-uman" , apărută în 2010 la Editura Universităţii din Oradea (autori: Drugaş Marius, Roşeanu Gabriel).

Tematica cursului

Cursul se va desfăşura pe parcursul a 20 de ore şi este organizat în opt teme mari, îmbinând elementele de teorie statistică cu aplicaţii şi demonstraţii.

 • Ce fel de cercetări se pot desfăşura în domeniul ştiinţelor socio-umane, al psihologiei în special? Utilizarea metodei ştiinţifice. Variabile; operaţionalizarea variabilelor; tipuri de scale.Tipuri de design, eşantionare
 • Statistică descriptivă (descrierea şi explorarea datelor).Ordonarea şi condensarea datelor în tabele (prezentarea principalilor indici sumativi).Metode grafice de prezentare a datelor.Reprezentativitatea mediei
 • Verificarea formei distribuţiilor. Tipuri de distribuţii
 • Statistică inferenţială. Logica testării ipotezelor (elemente de bază în probabilitate). Tipuri de erori
 • Corelaţia
 • Criteriul χ2
 • Comparaţii între două eşantioane (distribuţii parametrice şi nonparametrice)
 • Comparaţii între K eşantioane (distribuţii parametrice şi nonparametrice)
Argument

Ţinând cont de importanţa acordată cercetării ştiinţifice în domeniul socio-uman considerăm necesară realizarea unui curs comprehensiv asupra principalelor metode de analiză a datelor în domeniul respectiv. Criteriile moderne de îmbogăţire a bazei de cunoştinţe implică utilizarea unor strategii specifice de colectare şi prelucrare a informaţiilor din mediu. Acestea la rândul lor implică realizarea unor calcule matematice complexe. Cursul propus de noi urmăreşte să prezinte strategiile amintite într-o manieră accesibilă tuturor specialiştilor din domeniul socio-uman. În principal urmărim să facem accesibile informaţiile privind prelucrarea matematică (statistică) a datelor pentru persoanelor ce dispun de cunoştinţe minime în domeniul matematică-statistică.

Adresabilitate

Cursul se adresează specialiştilor care activează în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale. Fiind un curs introductiv, este de asemenea deschis specialiştilor care activează în alte domenii ale psihologiei, dar şi studenţilor şi absolvenţilor de studii superioare, absolvenţi ai specializărilor socio-umane.

Obiective generale

 • înţelegerea locului şi rolului pe care îl ocupă programele de calcul statistic în cercetările desfăşurate în domeniul socio-uman;
 • formarea capacităţii de planificare şi conducere a unei cercetări ştiinţifice în domeniul socio-uman;
 • formarea deprinderilor de analiză primară a datelor;
 • înţelegerea demersului logic al testării ipotezelor unei cercetări;
 • formarea capacităţii de a opta pentru metoda statistică potrivită conform criteriilor;
 • formarea deprinderilor de calcul al principalilor indici statistici descriptivi şi inferenţiali;
 • formarea deprinderilor de analiză şi interpretare a rezultatelor statistice.

Obiective specifice

 1. Înţelegerea ideii de bază în abordarea ştiinţifică a realităţii şi aplicarea acesteia în cercetarea psihologică (domeniul socio-uman). Examinarea tipurilor de probleme ce pot fi adresate prin metoda ştiinţifică în domeniul socio-uman; aspecte ce ţin de alegerea procedurii statistice adecvate. Analiza componentelor unei cercetări ştiinţifice – variabile şi relaţiile probabile dintre ele.
 2. Cunoaşterea principiilor de introducere a datelor în programe de calcul statistic. Înţelegerea (interpretarea) rezultatelor oferite în tabelele şi graficele oferite de programele de calcul statistic.
 3. Înţelegerea modului în care datele colectate pot fi reduse la o formă mai uşor interpretabilă prin utilizarea tabelelor, reprezentărilor grafice şi indici numerici sumativi.
 4. Cunoaşterea formelor de distribuţie a datelor şi calcularea indicilor acestora. Cunoaşterea modului în care forma unei distribuţii poate fi utilizată pentru a realiza inferenţe cu privire la observaţii.
 5. Examinarea teoriei generale a testării ipotezelor şi descrierea conceptelor specifice implicate în testele de inferenţă statistică. Înţelegerea conceptului de probabilitate, prezentarea unor reguli de bază în manipularea probabilităţilor. Înţelegerea caracteristicilor esenţiale a unei ipoteze ştiinţifice.
 6. Prezentarea conceptului de corelaţie înţelegerea modalităţilor de reprezentare a relaţiilor dintre variabile.
 7. Prezentarea testului χ2 ca procedură de testarea a ipotezelor în cazul datelor categoriale.
 8. Prezentarea testelor parametrice pentru două eşantioane independente şi relaţionate în cazul datelor continue; prezentarea testelor neparametrice pentru două eşantioane independente şi relaţionate în cazul datelor continue.

Competenţe

 • capacitatea de a identifica elementele structurale ale unui demers de cercetare ştiinţifică
 • utilizarea şi interpretarea indicilor statistici descriptivi şi inferenţiali
 • deprinderi de utilizare a programului de prelucrare statistică SPSS
 • deprinderi de utilizare a unor algoritmi de calcul a indicilor statistici descriptivi şi inferenţiali în programul SPSS
 • recunoaşterea tipurilor de erori statistice şi a modalităţilor de controlare a acestora
 • deprinderi de interpretare a rezultatelor unei cercetări