• Email: contact@anps.ro
 • Tel: + 0749303119

Conferinţa 2013

Conferinţa 2013

Conferinţa Naţională a Psihologilor Şcolari, ediţia a IV-a

"Parteneriatul grădiniţă - şcoală - familie: locul şi rolul psihologului şcolar"

Băile Felix, Hotel Termal, 25-26 octombrie 2013

Invitaţi

Din România:

 • Prof. univ. dr. Mariana Caluschi, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Tinca Creţu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest, Timişoara
 • Lect. univ. dr. Elena Anghel Stănilă, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
 • Lect. univ. dr. Viorel Robu, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
 • Asist. univ. drd. Dănuţ Murariu, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Din străinătate:

 • Prof., PhD, ABPP, Howard Kassinove, Hofstra University, New York, USA
 • Prof., PhD, Ann Vernon, Albert Ellis Institute, New York, USA
 • Conf. univ. dr. Valentina Botnari, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Republica Moldova
 • Assoc. Prof., PhD, Stanislava Stoyanova, South West University „Neofit Rilsky”, Blagoevgad, Bulgaria
 • Conf. univ. dr. Mihai Şleahtiţchi, Republica Moldova
 • PhD, Agnes Jordanidisz, Chairperson of The Association for Educational Needs, Budapest, Hungary
 • Dr. Marianne Kant-Schaps, President of the President of the Network of European Psychologists in the Education System, Belgium
 • Psiholog dr. Lucia Savca, Republica Moldova

Comitetul ştiinţific

 • Dr. Marianne Kant-Schaps, preşedintele Reţelei Europene a Psihologilor din Sistemul de Educaţie (NEPES), Belgia
 • Prof. univ. dr. Tinca Creţu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Ann Vernon, Albert Ellis Institute, New York, USA
 • Conf. univ. dr. Valentina Botnari, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Republica Moldova
 • Conf. univ. dr. Mariana Caluschi, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Cecilia Sas, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Monica Secui, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Stanislava Stoyanova, South West University „Neofit Rilsky”, Blagoevgad, Bulgaria
 • Conf. univ. dr. Simona Trip, Universitatea din Oradea

Comitetul de organizare

Preşedinte: Prof. univ. dr. Elena Bonchiş

Membri:

 • Lect. univ. dr. Bîrle Delia
 • Lect. univ. dr. Bora Carmen
 • Lect. univ. dr. Cioară Marius
 • Lect. univ. dr. Decsei-Radu Alina
 • Lect. univ. dr. Dindelegan  Camelia
 • Lect. univ. dr. Drugaş Marius
 • Lect. univ. drd. Hălmăjan Angela
 • Lect. univ. dr. Marian Mihai
 • Lect. univ. dr. Roman Daniela
 • Lect. univ. dr. Roşeanu Gabriel
 • Lect. univ. dr. Stan Rosana

Volumul rezumatelor şi programul detaliat al conferinţei pot fi descărcate de aici.