• Email: contact@anps.ro
 • Tel: + 0749303119

Conferinţa 2009

Conferinţa 2009

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PSIHOLOGILOR ŞCOLARI CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ „EGO PLUS”

CATEDRA DE PSIHOLOGIE A UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA

CENTRUL DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A

PSIHOLOGILOR ŞCOLARI

(ediţia a doua)

Competenţele psihologului şcolar în contextul globalizării

- programul conferinţei - Băile Felix -30-31 octombrie 2009 

Comitet de organizare

 Preşedinte  Prof. univ. dr. Elena Bonchiş

Membri

Conf. univ. dr. Monica Secui Conf. univ. dr. Simona Trip

Lect. univ. dr. Marius Cioară

Lect. univ. dr. Camelia Dindelegan

Lect. univ. dr. Marius Drugaş

Lect. univ. dr. Mihai Marian

Lect. univ. drd. Delia Bîrle

Lect. univ. drd. Angela Hălmăjan

Asist. univ. dr. Alina Decsei-Radu Asist. univ. dr. Gabriel Roşeanu

Asist. univ. drd. Rosana Stan

Psih. drd. Carmen Bora

Psih. drd. Daniela Roman

 

Comitet ştiinţific

 • Prof. univ. dr. Tinca Creţu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Verginia Creţu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Nicolae Jurcău, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Anca Munteanu, Universitatea de Vest, Timişoara Prof. univ. dr. Grigore Nicola, Academia Română
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
 • Prof. univ. dr. Doru Vlad Popoviciu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Vasile Preda, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
 • Prof. univ. dr. academician Otilia Stamatin, Universitatea „Ion Creangă”, Chişinău
 • Psihoterapeut dr. James McMahon, Institutul Albert Ellis, NewYork.
 • Dr. Marianne Schaps-Kamp, preşedinta Reţelei Psihologilor din Sistemul European de Educaţie, Belgia
 • Conf. univ. dr. Valentina Botnari, Universitatea de Stat, Tiraspol
 • Conf. univ. dr. Mariana Caluschi, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ioan Chelemen, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Valeria Negovan, Universitatea din Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Cecilia Sas, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Monica Secui, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Simona Trip, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Florin Verza, Universitatea din Bucureşti
 • Lect. univ. drd. Cristina Florescu, Universitatea din Oradea

Invitaţi

 • Prof. univ. dr. Mihai Aniţei, preşedinte al CPR Dr. Marianne Kamp-Schaps, Preşedinte al Reţelei Psihologilor din Sistemul European de Educaţie, Belgia
 • Prof. univ. dr. Tinca Creţu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Anca Dragu, Universitatea „Ovidius”, Constanţa
 • Prof. univ. dr. Nicolae Jurcău, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Anca Munteanu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. Grigore Nicola, Directorul Departamentului de Psihologie, Academia Română Prof. univ. dr. Adrian Opre, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
 • Prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Vasile Preda, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
 • Prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. acad. Otilia Stamatin, Universitatea „I. Creangă” Chişinău
 • Conf. univ. dr. Valentina Botnari, Universitatea din Tiraspol
 • Conf. univ. dr. Mariana Caluschi, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Anca Dobrean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca
 • Conf. univ. dr. Valeria Negovan, Universitatea din Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Lucia Savca, Centrul de Diagnosticare şi Reabilitare „Armonie” Chişinău
 • Conf. univ. dr. Florin Verza, Universitatea din Bucureşti

Programul Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari

Vineri, 30 octombrie 2009

0800 – 0900         înregistrarea participanţilor       (Club Felix)

0900 – 1100          sesiune plenară            (Club Felix) 1100 – 1130               pauză de cafea (Club Felix) 1130 – 1330 sesiune plenară            (Club Felix)

1330 – 1500         pauză de masă

1500 – 1700       prezentarea lucrărilor pe secţiuni (Hotel Termal)

Secţiunea

Locaţia

Tendinţe şi prefigurări în psihologia educaţiei

Sala 1 (Hotel Termal)

Fenomene sociale contemporane: provocări pentru psihologul şcolar

Sala 2 (Hotel Termal)

Intervenţie psihologică în context educaţional

Sala 3 (Hotel Termal)

Factori determinanţi ai învăţării şcolare

Sala 4 (Hotel Termal)

1700 – 1730        pauză de cafea                         (Hotel Termal)

1730 – 1930       prezentarea lucrărilor pe secţiuni (Hotel Termal)

Secţiunea

Locaţia

Decizia privind cariera între influenţele parentale şi abilităţile personale

Sala 1 (Hotel Termal)

Dezvoltarea personală de la preşcolaritate la adolescenţă

Sala 2 (Hotel Termal)

Psihopedagogie specială

Sala 3 (Hotel Termal)

2000     Cina festivă                                         Sala Cervantes

 

Programul Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari

Sâmbătă, 31 octombrie 2009

0900 - 0945          Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari         Sala 1 (Hotel Termal)

945 - 1030 Masă rotundă: Probleme deontologice în practica psihologului şcolar. Necesitatea unui cod de etici

Sala 1 (Hotel Termal)

1030 – 1100 pauză de cafea (Hotel Termal) 1100 – 1230 workshop-uri (Hotel Termal)

1230 – 1400         pauză de masă

1400 – 1530         workshop-uri                           (Hotel Termal)

1530 – 1600         pauză

1600 – 1730         workshop-uri                           (Hotel Termal)

 

Programul detaliat al conferinţei

Vineri, 30 octombrie 2009

0800 – 0900

primirea participanţilor (club Felix)

Cuvânt de deschidere

900 – 1100

sesiune plenară (club Felix)

Prof. dr. Nicolae Mitrofan

Locul şi rolul competenţelor transversale în procesul de formare a studenţilor

Conf. dr. Valentina Botnari

Formarea competenţelor profesionale – un imperativ al societăţii moderne

Prof. dr. Mihai Aniţei

Educaţia şi tehnologia viitorului

Prof. dr. Nicola Grigore

Conţinut, formă şi generativism în managementul didactic al situaţiilor problematice

1100 - 1130          pauză de cafea

1130 – 1330         sesiune plenară (club Felix)

Prof. dr. Nicolae Jurcău, lect. drd. Daniel Ciucur Formarea psihologului. Cercetări experimentale.

Prof. dr. Tinca Creţu

Motivaţia învăţării şcolare la clasele mici şi necesitatea creşterii preocupărilor pentru generarea şi dezvoltarea ei

Prof. dr. Adrian Opre

Consilierea cognitiv-comportamentală în mediu educaţional:

forme, instrumente şi eficacitate

Conf. dr. Mariana Caluschi, psiholog Magda Tufeanu

Reprezentarea socială a vocaţiei – implicaţii în consilierea vocaţională

Psiholog dr. James McMahon

Students Learning to Tolerate Discomfort as a Foundation for All Learning

1330 – 1500         pauză de masă

1500 – 1700       prezentarea lucrărilor pe secţiuni (Hotel Termal)

Tendinţe şi prefigurări în psihologia educaţiei Sala 1, 1500 – 1700

Moderatori:    prof. dr. Ruxandra Răşcanu conf. dr. Simona Trip lect. dr. Felicia Iuroaia

 1. studentă Mirela Calbaza Ormenişan - Psihologia educaţiei: trecut, prezent şi perspective
 2. psiholog drd. Maria Alexandrescu - Importanţa şcolii în formarea personalităţii umane
 3. psiholog drd. Julien Ferencz Kiss - Statutul cursului de Istoria psihologiei în cadrul universităţilor din România
 4. studentă Daliana Mocan – „Step by Step” şi pedagogia clasică. Studiu comparativ al inteligenţelor multiple
 5. psiholog Raluca Popovici, asist. dr. Alina Decsei-Radu – Profesorul competent în viziunea beneficiarilor direcţi şi a celor indirecţi

Fenomene sociale contemporane: provocări pentru psihologul şcolar

Sala 2, 1500 – 1700

Moderatori:    conf. dr. Valeria Negovan conf. dr. Monica Secui conf. dr. Tamara Bîrsanu

Orientarea identităţii şi percepţia părinţilor la adolescenţi

adolescenţilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

 1. psiholog md. Nicoleta Doina Paşalău, psiholog drd. Maricica Buzescu, psiholog instit. Maria Tătaru – Studiu privind efectele psihologice ale migraţiei părinţilor la muncă în străinătate asupra copiilor
 2. psiholog masterand Luminiţa Aurelia Lupu, psiholog masterand Mădalina Garjoaba - Relaţia dintre percepţia competenţei şcolare şi dimensiunile suportului social perceput la elevii de liceu
 3. studentă Maria Cristina Ilieş, studentă Cosmina-Aurelia Haragâş - Implicarea părinţilor într-o comunicare activă cu adolescenţii lor
 4. masterand Mărioara Donca - Rolul familiei în obţinerea performanţelor şcolare ale elevilor. Studiu de caz
 5. asist drd. Maria Magdalena Stan - Premise psihosociale ale pregătirii copilului pentru şcoală
 6. studentă Roxana Pantea, studentă Păduran Minodora, student Oros Flavius - Rolul activităţilor extraşcolare în integrarea adolescentului în societate

Intervenţie psihologică în context educaţional Sala 3, 1500 – 1700

Moderatori: lect. dr. Marius Drugaş psiholog drd. Oana Ghimbuluţ psiholog drd. Carmen Bora

 1. psiholog masterand Liana Egri (Orţan), psiholog drd. Carmen Bora - Eficacitatea programelor de educaţie raţional emotivcomportamentală pentru părinţi vs. programe raţional emotivcomportamentale pentru cadre didactice, în prevenţia/scăderea violenţei în şcoală
 2. studentă Alexandra-Mihaela Georgescu - Cum influenţează poveştile raţionale gândirea copiilor?
 3. masterand Maria Caragea – Consilierea şcolară – proces integrativ complex în soluţionarea conflictelor
 4. psiholog masterand Ioana Drugaş, lect. dr. Marius Drugaş Biblioterapia la copiii preşcolari cu deficienţă de auz şi ADHD – Intervenţie asupra comportamentului agresiv
 5. psiholog Camelia Dume, conf. dr. Simona Trip – Eficienţa unui program de educaţie raţional-emotivă pentru părinţi
 6. consilier şcolar Ana-Maria Iliuş-Olariu – Consilierea psihopedagogică prin tehnici expresive – lucrul cu adolescenţii
 7. studentă Loredana Garvasuc - Creşterea stimei de sine la adolescenţi prin stimularea participării în activităţi fizice
 8. psiholog drd. Oana Ghimbuluţ, psiholog dr. Mirela Calbaza Ormenişan, psiholog Silvia Tinica - Dezvoltarea rezilienţei folosind educaţia raţional-emotivă şi comportamentală
 9. studentă Victoria Cîrţ, studentă Ioana Daniela Dan - Promovarea comportamentului alimentar sănătos la vârsta şcolară mică

Factori determinanţi ai învăţării şcolare

Sala 4, 1500 – 1700

Moderatori:    prof. dr. Mihai Aniţei lect. dr. Marius Cioară lect. dr. Mihai Marian psiholog drd. Daniela Roman

 1. psiholog drd. Daniela Roman, prof. dr. Nicolae Jurcău - O perspectivă longitudinală asupra strategiilor şi stilurilor de învăţare în mediul academic
 2. psiholog drd. Daniela Roman, psiholog masterand Manuela Ioana Bolojan - Specificul strategiilor de învăţare la studenţi. Eficienţa unui program de training
 3. psiholog Iuliana Miklo, asist. drd. Denisa Boroş - Raţionament şi dezvoltare cognitivă

1700-1730            Pauză de cafea

1730-1930          Prezentarea lucrărilor pe secţiuni (Hotel Termal)

Decizia privind cariera între influenţele parentale şi abilităţile personale

Sala 1, 1730-1930

Moderatori:    prof. dr. Nicolae Jurcău conf. dr. Lucia Savca lect. drd. Delia Bîrle

 1. psiholog Adriana Borza, conf. dr. Nicoleta Chioncel – Impactul trainingului parental asupra atitudinii faţă de alegerea traseului profesional al copiilor
 2. studentă Daniela Maghiar – Aptitudini şi alegeri
 3. psiholog dr. Claudia Marian, dir. Vasile Tofana, psiholog drd. Adriana Calauz – Percepţia asupra profesiei didactice şi impactul său asupra opţiunii pentru cariera didactică
 4. psiholog drd. Cristian Bucur, prof. dr. Ruxandra Răşcanu, psiholog drd. Cristina Cristina - Diferenţe în valorile atitudinale ale personalului educaţional în contextul satisfacţiei profesionale în învăţământul primar şi preşcolar

Dezvoltarea personală de la preşcolaritate la adolescenţă Sala 2, 1730-1930

Moderatori:    conf. dr. Ana Sîrbu lect. dr. Camelia Dindelegan asist. drd. Viorel Robu

 1. psiholog masterand Lavinia Elena Damian, psiholog masterand Oana Luiza Rebega - Dezvoltarea adolescentului şi activităţile extracurriculare
 2. psiholog dr. Claudia Marian, psiholog drd. Adriana Calauz, dir. Vasile Tofana - Dinamica raportului agresivitate directă – agresivitate indirectă în manifestările comportamentale ale elevilor din ciclurile gimnaziale şi liceale
 3. psiholog md. Cristina Murariu – Impactul consilierului şcolar asupra afectivităţii adolescenţilor

Moderatori:    conf. dr. Cecilia Sas psiholog drd. Anamaria Balla prof. psihopedagog Mihaela Adriana Moldovan

 1. psiholog drd. Ileana Baicu (Căruţaşu) – Specificul relaţiilor de grup la adolescenţii deficienţi mintal
 2. psiholog drd. Anamaria Balla – Dezvoltarea competenţei matematice la preşcolari prin tehnica scrisului ritmic din Terapia Educaţională NILD
 3. masterand Elena Mihaela Bold, masterand Remus Dragoş AlbuAutismul, imitaţia şi neuronii oglindă
 4. medic, asist. univ. dr. Ramona Modovan Jurcău – Dimensiunea psihologică a relaţiei medic-pacient în medicinile tradiţionale
 5. masterand Cristina Ramona Kiss, psiholog drd. Julien Ferencz Kiss – Particularităţi ale limbajului pragmatic la copiii cu autism – nivel scăzut de funcţionalitate
 6. psiholog md. Teodora Pantazi, md. Florentina Cordea, md. Viorica Dobran – Strategii moderne de recuperare a dislexiei – disgrafiei: Metoda Davis
 7. masterand Dorotti Yacoob – Caracteristici de dezvoltare psihomotorie şi temperamentală la copiii născuţi prematur

Sâmbătă, 31 octombrie 2009

0900-0945

Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a

Psihologilor Şcolari

0945-1030

Masă rotundă: Probleme deontologice în practica psihologului şcolar: Necesitatea unui cod de etici Moderatori: prof. dr. Elena Bonchiş, lect. drd. Delia Bîrle, lect. dr. Marius Drugaş

1030-1100

Pauză de cafea

1100-1130

Workshop-uri

Sala 1: Dramaterapia unificatoare – alternativă pentru dezvoltarea personală a adolescenţilor - prof. dr. Iolanda Mitrofan, lect. dr. Elena Anghel

Sala     2:         Evaluarea        inteligenţei       copilului:         teorie   şi interpretare pe baza bateriei WISC-IV – conf. dr. Anca Dobrean, prof. dr. Nicolae Mitrofan

Sala 3: Self Kit - program de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale la copii – prof. dr. Adrian Opre (coord.)

Sala 4: Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală conf. dr. Simona Trip, psiholog drd. Carmen Bora, asist. drd. Alina Decsei-Radu, psiholog drd. Simona Chereji, lect. dr. Camelia

Dindelegan

1230-1400         Pauză de masă

1400-1530         Workshop-uri

Sala 1: Atelier experienţial pentru copii centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale – lect. dr. Elena Anghel

Sala 2: Identitate şi alegere vocaţională într-o societate a cunoaşterii - conf. dr. Mariana Caluschi, psiholog Magda Tufeanu

Sala 3: Parteneriatul familie-şcoală în consilierea carierei adolescenţilor – lect. drd. Delia Bîrle

Sala 4: Supervizare în psihologia educaţională – psiholog dr. Aurelia Coaşan, psiholog dr. Dorina Login

1530-1600         Pauză

1600-1730         Workshop-uri

Sala 1: Terapia educaţională NILD - Program terapeutic pentru copiii cu dizabilităţi de învăţare – drd. Agnes Jordanidisz, drd. Anamaria Balla

Sala 2: Jocurile video la copii şi adolescenţi: beneficii, riscuri şi metode terapeutice - lect. dr. Marius Drugaş, asist. dr. Gabriel Roşeanu, asist. drd. Dan Pătroc

Sala 3: Psihologia educaţiei, psihologia sănătăţii repere clinico-sociale (cu accent pe studiul obezităţii la elevii preadolescenţi) - prof. dr. Ruxandra Răşcanu, drd. Oana Maria Udrea