• Email: contact@anps.ro
  • Tel: + 0749303119
  •  FB

Comitet de organizare 2017

Preşedinte

conf. univ. dr. Daniela Roman, Universitatea din Oradea

 

Preşedinte onorific

 prof. univ. dr. Elena Bonchiş, Universitatea din Oradea

 

Membri

lect. univ. dr. Denisa Ardelean, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Delia Bîrle, Universitatea din Oradea

conf. univ.dr. Monica Secui, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Carmen Bora, Universitatea din Oradea

lect. univ. dr. Marius Cioară, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Marius Drugaş, Universitatea din Oradea

prof. univ. dr. Camelia Dindelegan, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Mihai Marian, Universitatea din Oradea

prof. univ. dr. Simona Trip, Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Cristina Maria-Florescu, Universitatea din Oradea

lect. univ. dr. Angelica Hălmăjan, Universitatea din Oradea

psiholog Simina Hinţ, director CJRAE Bihor

prof. univ. dr. Florica Orţan, Universitatea din Oradea

psiholog Teodora Pantazi, preşedinte Asociaţia CES

lect. univ. dr. Rosana Stan, Universitatea din Oradea

lect. univ. dr. Gabriel Roşeanu, Universitatea din Oradea

prof. dr. Carmen Bodiu, director CCD Bihor

prof. Florin Negruţiu, inspector şcolar ISJ Bihor

prof. Diana Popa, inspector şcolar ISJ Bihor